JolubeJolube Consultor Botánico y Editor

[ VOLVER ]InicioLibrería | Flora del PN Túria

Flora vascular del Parc Natural del Túria Flora vascular del Parc Natural del Túria PapelebookUlzama Libros

Aurelio Peña Rivera, P. Pablo Ferrer Gallego, Jesús Riera Vicent, Javier Fabado Alós & Gonzalo Mateo Sanz (2017)
Encuadernación rústica cosida, 17 x 24 cm, 249 páginas a COLOR
Edita: Jolube Consultor Botánico y Editor. ISBN papel: 978-84-945880-4-4. ISBN digital: 978-84-120620-1-4
Idioma: Valenciano
Fecha de salida: junio de 2017
 
Primer catálogo florístico del parque natural del río Turia. Incluye la lista completa de cuadrículas UTM de 1 km de lado, mapas de distribución de tallados de algunas especies seleccionadas y va ilustrado con 92 fotos de flores.

 

El tram de llit i riberes del riu Túria, situat entre els municipis de Pedralba i Paterna, vora de 4.600 hectàrees, és un dels últims pulmons forestals que sobreviu en una zona tan poblada i industrialitzada com és l'àrea metropolitana de València.
És una característica de la zona la trobada entre els relleus orogràfics del Sistema Ibèric i la plana al·luvial del riu Túria, que configura un paisatge pla, amb l'empremta del llit i la ribera del Túria, rodejat de suaus ondulacions travessades per barrancs que conflueixen en el riu, a més de ser un important corredor biològic que permet l´intercanvi genètic de les espècies entre les terres d´interior i la plana de València.
El conjunt mostra un paisatge dinàmic i variat, al qual correspon una notable diversitat d'hàbitats i d'espècies de fauna i flora. L'escassa precipitació mitjana implica que el pi blanc i les màquies posseïsquen un elevat valor ecològic, que ha donat lloc a una autèntica illa biogeogràfica, rica en espècies de clima semiàrid, rodejada de zones de major precipitació.
Es troben així espècies vegetals d'òptim ibero-nord-africà, que no existeixen en altres zones de la província de València. Cal destacar la pervivència de certs endemismes valencians com l'albada sedosa (Anthyllis lagascana), la cua de gat (Sideritis juryi), el timó mascle (Teucrium edetanum) o l'albada d'espiga fina (Anthyllis terniflora).
La flora del parc ascendeix a 1.142 tàxons (espècies i subespècies), agrupats en 533 gèneres i 123 famílies.
 
LOS AUTORES
Aurelio Peña Rivera. Licenciado en Ciencias Biológicas. Parque Natural del Turia. VAERSA. P. Pablo Ferrer-Gallego. Doctor en Ciencias Biológicas. Servicio de Vida Silvestre / Centro para la Investigación y Experimentación Forestal. Generalitat Valenciana. Jesús Riera Vicent. Doctor en Ciencias Biológicas. Conservador del Herbario del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Javier Fabado Alós. Licenciado en Ciencias Biológicas. Técnico del Herbario del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Gonzalo Mateo Sanz. Doctor en Ciencias Biológicas. Jardín Botánico e Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Universidad de Valencia. Fermín del Egido Mazuelas es Doctor en Biología, profesor de Botánica de la Universidad de León. Se ha especializado en taxonomía de los géneros Hieracium y Pilosella. Forma parte del equipo de Flora Iberica.

 

 
OFERTA COMBOS
Hojea un extracto del libro Hojea un extracto del libro / Book excerpt

 

Compra en línea / Online order / Achat en ligne:


Añadir al carrito
A la venta en la web de Ulzama Libros (25€ + envío) Ulzama Libros


Añadir al carrito
7,95€ (Compra formato ebook -PDF- en web externa, Lulu.com)

Comprar ebook


Por cuestiones técnicas, en esta web sólo se puede hacer un pedido cada la vez. Por ello, si quiere adquirir más de un ejemplar o varios títulos, por favor, escríbanos y le informaremos de los costes y la forma de pago. Disculpe las molestias.

For technical reasons, only one order can be placed at a time on this website. Therefore, if you want to purchase more than one copy or several titles, please write to us and we will inform you of the costs and payment method. Sorry for the inconvenience.

Pour des raisons techniques, une seule commande peut être passée à la fois sur ce site. Par conséquent, si vous souhaitez acheter plus d'un exemplaire ou plusieurs titres, veuillez nous écrire et nous vous informerons des coûts et du mode de paiement. Désolé pour le dérangement.

 

Jolube Consultor Botánico, Editor y Fotógrafo. Sede en Jaca (Pirineo Aragonés)

Web de José Luis Benito Alonso. Doctor en Biología. Especialista en estudios sobre cartografía de la vegetación, hábitats, flora vascular, vegetación y conservación vegetal.
Editor de libros sobre botánica y fotógrafo.

 

Condiciones de venta / Terms & conditions / Conditions de ventes

Política de cookies / Cookies Policy

 

AckStorm Pirineum multimedia